Kepala Perwakilan

Nama : Patrice Lumumba Sihombing S.E., M.M., Ak., CSFA, CA
NIP : 196908141997031006
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Perwakilan